БЮЛЕТИН

МЕДИИ

Photo of training group in БОЖУРИЩЕ. Снимка на група тренираща народни танци

БОЖУРИЩЕ

ул. "Бор" №14

КАРДИО И ТАНЦИ 

 

Адрес:

град Божурище, ул. "Бор" 14

 

Средно ниво: - група на 2 години 

понеделник и сряда от 18:00 часа

 

Средно ниво: - група на 2 години 

вторник и четвъртък от 19:45 часаBackground photo. Фон на зтраницата за групи по народни танци