БЮЛЕТИН

МЕДИИ

Cнимка на подменю/Photo for Вярваме

Вярваме

Ние вярваме, че красотата е в многообразието и че всеки човек заслужава да получи специално отношение и внимание, съобразено с неговите потребности и индивидуалност.

Ние вярваме, че всеки човек има собствен ритъм в усвояването на танцови умения и същевременно, че колективната енергия и дух могат да разгърнат неподозирани възможности и потенциал у всеки от нас.

Ние вярваме в усилената работа и не пестим своята енергия и усърдие, за да Ви помогнем да постигнете напредък, да чувствате удовлетворение и радост от постигнатите резултати.

Ние вярваме, че чрез българския танц ще Ви помогнем да се разтоварите от напрегнатото ежедневие, да срещнете нови приятели, да се усмихнете и забавлявате.

Фон на подменю/Background photo for Вярваме